Nápověda

Jak používat Genetickou kalkulačku?

  1. Na úvodní stránce si vyberete druh. Objeví se tabulka všech známých mutací, jejich symbolů pro zapsání genetického kódu a typ jejich dědičnosti. Těch je známo několik typů. Seznam všech typů vyskytujících se u daného druhu najdete ve spodní části tabulky spolu s odkazem na jejich bližší popis.
  2. Ve sloupečku každého z rodičovského páru označíte jeho mutační vlohy (geny). Každý jedinec může mít žádný, 1 nebo 2 mutační geny pro každou mutaci. Vyjímku tvoří pouze mutace vázané na pohlaví u které může mít samice pouze jeden nebo žádný mutační gen. Aby se projevila recesivní mutace musí být přítomny oba mutační geny, jinak se mutace neprojeví a jedinec na ni pouze tzv. "štěpí". Naopak dominantní nebo neúplné dominantní mutace se projeví již při přítomnosti jednoho mutačního genu a ptáci označují se jako jedno(1f) a dvou(2f) faktoroví. Pokud jedinec nemá žádný mutační gen (má přírodní zbarvení) nic v jeho sloupci neoznačujte.
  3. Program bere v úvahu rekombinační frekvence pro výpočet tzv. crossovers pro mutace vázané na pohlaví i pro modrý a tmavý loci.
  4. Ve spodní části tabulky si můžete zakázat zobrazení štěpitelnosti či máte možnost
    nechat si zobrazit genetický kód.
  5. Tlačítkem GENERUJ vyvoláte výpočet a zobrazení výsledků.
parrot picture parrot picture
© 2002 - Martin Rašek
Zpět na úvodní stránku
Valid XHTML 1.0! Made with valid CSS 2.0! Dogma 4W